Opdræt - Leonberger genetik
Undersøgelse LPPN3

Kære alle,
vi er glade for at meddele, at den tredje genetisk bidragyder til polyneuropati og larynx lammelse, som blev opdaget i Leonberger, der nu kan tilbydes en genetisk test, til diagnostik. Den nye test er navngivet LPPN3. Interessant nok forekommer denne nyligt opdagede mutation også i Saint Bernards, Labrador retrievere og flere andre racer. Bemærk venligst vedhæftet brev til denne e-mail, yderligere information findes også på vores hjemmeside. Såfremt der er yderlig spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Cord Drögemüller

LPPN3 annoncering


Original tekst

Dear all,
we are excited to announce the discovery of a third genetic contributor to polyneuropathy and laryngeal paralysis in Leonbergers and offer genetic testing for diagnostics.
For convenience and clarity, this form is designated as LPPN3. Interestingly, this newly detected mutation also occurs in affected Saint Bernards, Labrador retrievers, and several other breeds.
Please note the letter attached to this e-mail, further information is also given on our website.
Don't hesitate to contact me in case of any further questions.

Kind regards
Cord Drögemüller